Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

barbararabarbar

June 03 2015

barbararabarbar
7578 fea4 500

May 20 2015

barbararabarbar
2050 f6a9 500
Reposted fromseverine severine viaikari ikari

April 20 2015

barbararabarbar
9732 840e 500
Reposted fromewil ewil viaPaseroVirus PaseroVirus

April 07 2015

barbararabarbar
0623 a04e 500
Tags: Polska funny
Reposted fromcontroversial controversial viajadex jadex

February 17 2015

barbararabarbar

February 16 2015

barbararabarbar
2376 7124 500
Tags: black Polska loff
Reposted fromMarcysia Marcysia viazarazwracam zarazwracam

February 10 2015

barbararabarbar
barbararabarbar
5016 d061
Tags: gif funny Polska
Reposted fromhalucine halucine viaxann xann

February 06 2015

barbararabarbar

February 01 2015

barbararabarbar

January 31 2015

barbararabarbar
Play fullscreen
Jak będę miała internet, to Wam wszystkim wyślę listy!
Reposted bylattemacchiato lattemacchiato

January 29 2015

barbararabarbar

January 27 2015

barbararabarbar
5042 29b7
Tags: funny Polska food
Reposted fromonionrings onionrings viabng123 bng123

January 26 2015

barbararabarbar

November 01 2014

barbararabarbar
2717 14d1
 Ryszard Kaja - Zaduszki  
Tags: Polska
Reposted fromdessinemoilapaix dessinemoilapaix viapl pl

October 06 2014

barbararabarbar
3941 0381 500
Polska
Tags: Polska photo
Reposted frommalaczarnakawa malaczarnakawa viawojtekj wojtekj

September 12 2014

barbararabarbar
6564 6b69
Poland vs Indonesia
Reposted fromwudzik wudzik

August 08 2014

barbararabarbar
[...] Jestem tylko świadkiem w procesie oskarżenia; sprawa jest dla mnie obojętna, byleby proces był ciekawy. To wszystko. Życie, które mi dano, jest tylko opowieścią; ale jak ja ją opowiem, to już moja sprawa. Jedynie o to mi chodzi.
— "Piękni dwudziestoletni", Marek Hłasko

August 01 2014

barbararabarbar
7528 bee2 500
Tags: Polska funny
Reposted fromclarice clarice viawojtekj wojtekj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl