Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

barbararabarbar
It had not been easy for her to regain her self-control after she heard Digna Pardo's shriek in the patio and found the old man of her life dying in the mud. Her first reaction was one of hope, because his eyes were open and shining with a radiant light she had never seen before. She prayed to God to give him at least a moment so that he would not go without knowing how much she had loved him despite all their doubts, and she felt an irresistible longing to begin life with him over again so that they could say what they had left unsaid and do everything right that they had done badly in the past. But she had to give in to the intransigenceof death. [...]
— "Love in the Time of Cholera", Gabriela Garcia Marquez
Tags: loff death cytaty
barbararabarbar
Fermina Daza was in the kitchen tasting the soup for supper when she heard Digna Pardo's horrified shriek and the shouting of the servants and then of the entire neighborhood. She dropped the tasting spoon and tried her best to run despite the invincible weight of her age, screaming like a madwoman without knowing yet what had happened under the mango leaves, and her heart jumped inside her ribs when she saw her man lying on his back in the mud, dead to this life but still resisting death's final blow for one last minute so that she would have time to come to him. He recognized her despite the uproar, through his tears of unrepeatable sorrow at dying without her, and he looked at her for the last and final time with eyes more luminous, more grief-stricken, more grateful than she had ever seen them in half a century of a shared life, and he managed to say to her with his last breath:
'Only God knows how much I loved you.'
— Gabriel Garcia Marquez, "Love in the Tine of Cholera"
Tags: cytaty loff death

July 02 2015

barbararabarbar
Reposted frombeyooonce beyooonce

June 22 2015

barbararabarbar
1332 b376
Reposted fromlouse louse vianoisetales noisetales

May 27 2015

barbararabarbar
Tuesday afternoon, I ain't got shit to do
But fall in love with you
Love me better, kiss me back, listen more
— Childish Gambino, "Shadows"
barbararabarbar
And if I lose my mental, just hold my hand
Even if you don't understand, hold up
— Childish Gambino, "3005"
Reposted bylipstick-junkie lipstick-junkie
barbararabarbar
No matter what you say or what you do
When I'm alone, I'd rather be with you
— Childish Gambino, "3005"

April 21 2015

barbararabarbar
2101 2782 500
Reposted frompieflavor pieflavor

April 20 2015

barbararabarbar
5875 1076
Tags: art loff women
Reposted fromdoeyes doeyes viazuza zuza
barbararabarbar
Piotr bywał naprawdę nieznośny,
bywał wprost niemożliwy; ale jak cudownie było iść obok niego w taki ranek.
— Virginia Woolf, "Pani Dalloway"
Tags: cytaty books loff
Reposted bypkz451 pkz451

February 16 2015

barbararabarbar
2376 7124 500
Tags: black Polska loff
Reposted fromMarcysia Marcysia viazarazwracam zarazwracam

December 15 2014

barbararabarbar
Cry for me, cry for me!
You said you'd die for me
Give to me, give to me!
Why won't you live for me?
— Lauryn Hill, "Ex-Factor"

December 01 2014

8979 02c8 500
Tags: true loff sex
Reposted fromamatore amatore viazarazwracam zarazwracam

September 16 2014

barbararabarbar
0175 5638 500
do not think, just do it!
Tags: urban loff
barbararabarbar
7635 50b0
Tags: black true loff
Reposted fromcalifornia-love california-love

August 24 2014

barbararabarbar
9636 5a6c
Tags: funny loff
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viagruby gruby

August 22 2014

barbararabarbar
   Gala jest w niego wpatrzona jak w ikonę. Hikmet traktuje te hołdy jako coś całkowicie naturalnego. Złości to Gotę. Podpuszcza Galę, żeby wzbudziła w poecie choć odrobinę zazdrości. 
   - Nie łaź za nim. Idź na kawę z jakimś panem i opowiadaj, jak było miło - mówi. Gala słucha jak urzeczona.
   Kilka tygodni później, razem z Gotą i Małachowską, odwozi Hikmeta do kolejnego sanatorium. Poeta bierzę Galinę za rękę. A ona z rozpędu:
   - Nazım, Gota mówi, żebym poszła z kimś na kawę. Ale ja nie chcę. Bo ja cię tak kocham, że cię mogę nawet w dupę pocałować!
— Witold Szabłowski, "Zabójca z miasta moreli. Reportaże z Turcji" - "Nazım"
Tags: cytaty loff

August 08 2014

barbararabarbar
[Rama, Lakszmana i Wiśwamitra] Przeszli przez fosę otaczającą pałac Dżanaki z jego złocistymi iglicami, które wzbijały się ponad inne budynki miasta. Teraz Rama zobaczył na balkonie księżniczkę Sitę, zabawiającą się ze swymi towarzyszkami. Stanął olśniony jej pięknością i ona zauważyła go w tej samej chwili. Spotkały się ich oczy. Byli razem z sobą nie tak dawno temu w niebie Wajkuntha, ich właściwej siedzibie, jako Wisznu i jego małżonka Lakszmi, ale w swym obecnym wcieleniu, cierpiąc wszelkie ograniczenia śmiertelnych, patrzyli na siebie jak obcy. Sita, przystrojona w ozdoby i kwiaty w gronie swych służebnic, zalśniła w jego oczach jak wstęga błyskawicy. Stanęła nieruchomo, by patrzeć, jak Rama powoli znika z pola widzenia wraz ze swym mistrzem i z bratem. Kiedy znikł, umysł jej doznał jakiegoś nie dającego się opanować wzburzenia. W oku utkwił cieniutki grot miłości, który rozszerzył się później i rozpostarł na całą istotę. Ogarnęła ją nieznana słabość.
— "Ramajana. Współczesną prozą opowiedziany epos indyjski", R.K. Narayan
Tags: books loff cytaty
barbararabarbar
Bruki uliczne [Mithili] lśnią od klejnotów zgubionych lub porzuconych przez ludzi (jakiś naszyjnik, który zsunął się podczas tańca czy też gry lub został odrzucony jako przeszkoda w uścisku), w mieście tak gwarnym i bogatym nikt nie schyla się, by je podnieść.
— "Ramajana. Współczesną prozą opowiedziany epos indyjski", R.K. Narayan
Tags: cytaty books loff

July 18 2014

barbararabarbar
5720 ebf2
Tags: gif loff music
Reposted frombeyooonce beyooonce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl